RecyStel Stelkozijnprofielen - Gerecyclede stelkozijnprofielen

Gerecyclede stelkozijnprofielen: een duurzame keuze

De bouwsector staat voor een enorme opgave. Bijvoorbeeld om de opwarming van onze aarde terug te dringen, de stijgende zeespiegel te bedwingen en flora en fauna te herstellen moeten we op een heel andere manier gaan bouwen, verbouwen én renoveren, met andere materialen. Naast het gebruik van minder of hernieuwbare materialen is ook hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen aan te bevelen. De stelkozijnprofielen van RecyStel sluiten hier perfect bij aan.


De RecyStel stelkozijnprofielen bestaan voor > 95% uit gerecyclede materialen. Dit maakt de profielen vele malen duurzamer dan hout. Alleen aan de zichtzijde wordt nieuw materiaal toegevoegd, waardoor duurzaamheid én een hoogwaardige uitstraling perfect gecombineerd worden.

Nieuw leven voor oude kozijnen, rest- en zaagafval

Het gerecyclede materiaal voor onze stelkozijnprofielen is afkomstig van leveranciers uit heel Europa; van Nederland tot Duitsland, Polen, Engeland en Italië. Deze leveranciers zamelen continu oude, gedemonteerde kozijnen, reststukken en zaagafval voor ons in en breken dit in kleine stukjes. Om vervuiling te elimineren, worden de stukjes vervolgens gegranuleerd tot kunststof korrels, die opnieuw in onze productie kunnen worden ingezet.

Eigen reststukken en zaagafval

Behalve granulaat wordt voor de productie van de RecyStel stelkozijnprofielen ook gebroken materiaal ingekocht, mits dit materiaal volledig vrij is van vervuiling. Deze circulaire grondstoffenstroom heeft met name betrekking op onze eigen reststukken en zaagafval, omdat we met zekerheid weten dat deze producten schoon zijn. De extra arbeidsgang van granuleren is in dit geval niet nodig, waardoor energie en CO2 worden bespaard.

Gesloten kringloop

Om de kringloop van onze kunststof stelkozijnprofielen volledig te sluiten, kopen we ook PVC micronisaat (maalgoed) in. Dit betreft materiaal dat zwaarder vervuild is en waarbij het ondoenlijk is om bijvoorbeeld alle metaal, rubber en andere ongewenste stoffen te verwijderen. Om te zorgen dat deze vervuiling geen belemmering vormt voor de vervolgproductie, krijgt het materiaal een extra verwerking in de vorm van vermaling. Zo kunnen we ook dit PVC een tweede, derde of … leven geven.

Op dit moment zijn we bovendien druk bezig met een proef om ook de 8 mm zwarte coëxtrusie afwerklaag van de stelkozijnprofielen te vervangen door een gerecycled product. Hiervoor is op kleur gebroken PVC nodig, waarvoor nieuwe afspraken met onze leveranciers worden gemaakt.

Uitgebreide kwaliteitstests

Het gebruik van gerecycled kunststof in onze productieprocessen is alleen mogelijk omdat onze leveranciers heel duidelijk de bron en kwaliteit van hun PVC stukjes, granulaat en micronisaat aangeven. Bovendien doorlopen alle big bags die bij ons binnenkomen een aantal tests, alvorens het materiaal wordt verwerkt tot nieuwe stelkozijnprofielen. Naast de thermische stabiliteit en het stortgewicht van het PVC testen ook wij de vervuiling. Zo krijgen we een heel duidelijk beeld van de verwerkingsmogelijkheden, waardoor we de kwaliteit van onze stelkozijnprofielen te allen tijde kunnen garanderen.

(Thermische) stabiliteit verzekerd

Nieuw kunststof is ongeveer zeven keer te verwarmen boven de 200°C, voordat het materiaal gaat degraderen. Op het moment dat de thermische stabiliteit te laag wordt, heeft dit gevolgen voor onze productie. In dit geval is bijmenging van een calcium-zinkstabilisator vereist. Onze leveranciers verzorgen dit proces voor ons. Doordat wij de thermische stabiliteit van al het gerecyclede materiaal vooraf toetsen, hoeft u zich hier geen enkele zorgen over te maken.

Gerecyclede stelkozijnprofielen

Naast gerecycled kunststof maken we tijdens de productie van de RecyStel stelkozijnprofielen (voorraadproducten R-2005, R-2008-1 en R-2008-2) gebruik van een speciaal materiaal, dat bij het verhogen van de temperatuur sublimeert tot een schuimgas. Dankzij dit schuimgas kunnen de stelkozijnprofielen net zo eenvoudig worden verwerkt als hout. Het materiaal zorgt bovendien voor een uitmuntende thermische isolatie en is daarom bij uitstek geschikt voor passiefhuisconstructies, Nul-op-de-Meterwoningen en (B)ENG-projecten.