Downloads


3D - BIM modellen

R-2001 (DWG en IFC) (zip, 41.79 K)
R-2001-R-2010 (DWG en IFC) (zip, 76.11 K)
R-2004 (DWG en IFC) (zip, 36.7 K)
R-2005 (DWG en IFC) (zip, 47.92 K)
R-2008 (DWG en IFC) (zip, 97.69 K)
R-2008-zonder pootjes (DWG en IFC) (zip, 93.36 K)
R-2009 (DWG en IFC) (zip, 49.76 K)
R-2010 (DWG en IFC) (zip, 45.79 K)
R-2015 (DWG en IFC) (zip, 41.12 K)

 

Projectleaflets

Beekbergen (pdf, 269.57 K)
Gym Felisium (pdf, 288.45 K)
Huis ter Hagen (pdf, 242.24 K)
Moerwijk (pdf, 288.91 K)
Binnenhof Rotterdam (pdf, 258.31 K)
Jubi Den Haag (pdf, 283.42 K)

 

Product R-2015

R-2015 Onderdetail (dwg, 791.12 K)
R-2015 Onderdetail (pdf, 106.73 K)
R-2015 3D (jpg, 489.78 K)

 

Bestekteksten

R-2001 & R-2010 (pdf, 3.98 K)
R-2004 Basisprofiel (pdf, 3.46 K)
R-2005 Renovatieprofiel (pdf, 3.48 K)
R-2001 & R-2010 (doc, 23 K)
R-2004 Basisprofiel (doc, 21.5 K)
R-2005 Renovatieprofiel (doc, 22 K)

 

Bestekservice van BouwConnect

BouwConnect bibliotheek

Andere bestandsformaten

Bovendetail met rekje r-2001 & 2005 (dwg, 231.18 K)
Bovendetail met rekje r-2001 & 2005 (dxf, 931.41 K)
Basisprofiel (dwg, 80.47 K)
Basisprofiel (dxf, 432.94 K)
Basisprofiel aanslagverbreding (dwg, 119.8 K)
Basisprofiel aanslagverbreding (dxf, 437.32 K)
Bovendetail (dwg, 144.89 K)
Bovendetail (dxf, 300.34 K)
Bovendetail achter spouwblad (dwg, 128.97 K)
Bovendetail achter spouwblad (dxf, 493.99 K)
Bovendetail in prefab beton (dwg, 92.06 K)
Bovendetail in prefab beton (dxf, 298.92 K)
Bovendetail met rekje (dwg, 184.73 K)
Bovendetail met rekje (dxf, 746.28 K)
Onderdetail (dwg, 102.7 K)
Onderdetail (dxf, 333.13 K)
Onderdetail aluminium lekdorpel (dwg, 190.51 K)
Onderdetail aluminium lekdorpel (dxf, 778.45 K)
Onderdetail hardstenendorpel (dwg, 189.58 K)
Onderdetail hardstenendorpel (dxf, 773.65 K)
Rolluikoplossingen (dwg, 257.47 K)
Rolluikoplossingen (dxf, 1.04 MB)
Verdekt liggende ventilatie (dwg, 241.3 K)
Verdekt liggende ventilatie (dxf, 971.26 K)
Zijdetail (dwg, 131.92 K)
Zijdetail (dxf, 504.39 K)
Zijdetail houtenkozijn met recylick (dwg, 161.34 K)
Zijdetail houtenkozijn met recyclick (dxf, 625.11 K)
Zijdetail met recyclick (dwg, 123.46 K)
Zijdetail met recyclick (dxf, 669.08 K)
Zijdetail spouw 210mm (dwg, 128.34 K)
Zijdetail spouw 210mm (dxf, 466.85 K)

 

Andere bestandsformaten

HSB boven en onder detail (dwg, 311.56 K)
HSB boven en onder detail (dxf, 1.22 MB)
HSB zijdetail (dwg, 161.28 K)
HSB zijdetail (dxf, 629.74 K)
R-2004 basisprofiel (dwg, 106.16 K)
R-2004 basisprofiel (dxf, 285.03 K)
Bovendetail gestort in prefab beton (dwg, 235.7 K)
Bovendetail gestort in prefab beton (dxf, 910.61 K)
R-2004 zijdetail (dwg, 176.01 K)
R-2004 zijdetail (dxf, 607.1 K)

 

Product R-2005

R-2005 Basisprofiel (pdf, 15.14 K)
R-2005 Basisprofiel (dxf, 557.56 K)
R-2005 Bovenprofiel (pdf, 119.52 K)
R-2005 Basisprofiel (dxf, 285.92 K)
R-2005 Bovenprofiel (dwg, 160.11 K)
R-2005 Bovenprofiel (dxf, 594.59 K)
R-2005 Aluminium Zijdetail (dwg, 162.61 K)
R-2005 Aluminium Onderdetail (dwg, 86.29 K)
R-2005 Aluminium Bovendetail (dwg, 182.73 K)
R-2005 R-2008 Leaflet Renovatie (pdf, 664.15 K)
R-2005 R-2008 Leaflet Renovation (EN) (pdf, 114.26 K)
R-2005 R-2008 Leaflet Rénovation (FR) (pdf, 108.06 K)
3D Illustratie (jpg, 794.55 K)

 

Product R-2008

R-2008 Basisprofiel (pdf, 61.1 K)
R-2008 zonder pootje (pdf, 65.56 K)
R-2008 Basisprofiel (dwg, 117.44 K)
R-2008 Basisprofiel (dxf, 373 K)
R-2008 zonder pootje (dwg, 121.66 K)
R-2008 zonder pootje (dxf, 370.56 K)
R-2008 Aluminium Zijdetail (pdf, 27.71 K)
R-2008 Aluminium Zijdetail (dwg, 141.09 K)
R-2008 Aluminium Onderdetail (pdf, 33.35 K)
R-2008 Aluminium Onderdetail (dwg, 163.44 K)
R-2008 Aluminium Bovendetail (pdf, 31.5 K)
R-2008 Aluminium Bovendetail (dwg, 111.71 K)

 

Product R-2009

R-2009 basisprofiel (pdf, 38.59 K)
R-2009 basisprofiel (dwg, 136.28 K)
R-2009 basisprofiel (dxf, 426.23 K)

 

Recyclick

SKG Testrapport Recyclick (pdf, 2.07 MB)

 

SBR details

SBR Bovendetail (pdf, 186.85 K)
SBR Onderdetail (pdf, 184.9 K)
SBR Zijdetail (pdf, 170.93 K)
SBR Bovendetail (dwg, 91.28 K)
SBR Bovendetail (dxf, 371.42 K)
SBR Onderdetail (dxf, 302.29 K)
SBR Zijdetail (dwg, 78.79 K)
SBR Zijdetail (dxf, 384.65 K)

 

3D doorsneden Recystel profielen

R-2001 kunststof (jpg, 892.61 K)
R-2001 (jpg, 893.2 K)
R-2004 HSB (jpg, 957.69 K)
R-2004 (jpg, 1 MB)
R-2005 (jpg, 794.55 K)
R-2008 (jpg, 783.89 K)
R-2009 (jpg, 887.17 K)
R-2010 (jpg, 1018.94 K)